KOOKSCHOOL CASTRICUM GOOIT HET ROER OM EN GAAT HEEL NEDERLAND LEREN KOKEN!

GROTE VERANDERING BIJ KOOKSCHOOL CASTRICUM VANAF 2023 !

Beste kookliefhebber,

In 2011 begon Kookschool Castricum met het verzorgen van kookshops, maandcursussen en koksopleidingen en na en wat aarzelend begin waren deze geweldige cursussen telkenmale al snel volgeboekt. Maar de vraag naar al onze cursussen werd na enige tijd zo groot dat we gedwongen werden om met wachtlijsten te gaan werken.

Dat hebben we jarenlang kunnen oplossen door extra openingstijden in te lassen voor onze topcursussen en door kookshops en maandcursussen uitsluitend nog in de 2e helft van het jaar massaal achtereen te geven.

Maar eens is die rek eruit en is er gewoonweg geen extra tijd meer voorradig. En zo kon het dus gebeuren dat Kookschool Castricum vanaf 2019 voor het eerst onvoldoende cursustijd kon vrijmaken om alle wachtenden van dat jaar te kunnen bedienen en liepen sindsdien de wachttijden soms tot het volgend jaar op.

Kortom: De vraag werd almaar groter dan dat wij nog aan cursussen konden aanbieden.

En toen kwam de coronapandemie daar nog eens bovenop! En die bracht binnen anderhalf jaar ook nog eens 8 maanden lockdown voort. Onze langlopende topcursussen werden daardoor voor lange tijd onderbroken (en later voortgezet en afgerond). Kookshops en maandcursussen moesten worden uitgesteld.

We zijn natuurlijk enorm trots dat Kookschool Castricum zo gewild is maar de keerzijde daarvan is wel dat we al vanaf 2019 niet meer geheel aan de vraag kunnen voldoen. En de lockdowns hebben dat helemaal onmogelijk gemaakt. Dat vinden wij natuurlijk enerzijds heel jammer maar dat geeft ons anderzijds een geweldige uitdaging om dat feit voor nu en in de toekomst definitief op te lossen!

En dat gaan we dan ook doen!

Wij gaan de uitdaging aan en gaan onze werkwijze totaal veranderen!

Het roer gaat 100% om. Time to change!

 

WAT GAAT KOOKSCHOOL CASTRICUM DOEN?

Voortaan gaan wij: HEEL NEDERLAND LEREN KOKEN!!!

En dat gaan wij doen op een nieuwe, andere en nog modernere wijze én bovendien vanaf een andere locatie.

Om deze omvangrijke wijzigingen op goede wijze tot stand te brengen gaan wij vanaf maart 2022 op slot om daarna in het voorjaar van 2023 terug te komen met een landelijke dekking voor al onze cursussen.

We starten met de koksopleidingen, later gevolgd in 2023 door de maandcursussen en als laatste met de kookshops. Uiteraard ontvang je t.z.t. daarvan bericht.

Natuurlijk begrijpen we het dat je het voor nu jammer zal vinden dat Kookschool Castricum voorlopig geen cursussen geeft. Maar Kookschool Castricum heeft geleerd van het nabije verleden en kiest ervoor om klaar te zijn voor de toekomst. En die is veelbelovend maar het kost beslist enige tijd om e.e.a. te implementeren want we willen dat heel goed uitvoeren.

Wij kijken er echt naar uit om jou op een andere, modernere én op een nog betere wijze te leren koken en houden je daarvan natuurlijk op de hoogte!

Schrijf je <<<HIER>>> alvast in voor de nieuwsbrief. En blijf op de hoogte!