AGV – PRIVACY VERKLARING

AGV – Privacy Verklaring van Kookschool Castricum (geldig vanaf 01-03-2023)

Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Kookschool Castricum. 

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Ton Mulder / Kookschool Castricum

A – Je leest op dit moment de privacy verklaring van Kookschool Castricum. Kookschool Castricum is een particuliere Kookschool voor volwasseneneducatie dat zich voornamelijk richt op het geven van digitale professionele versnelde koksopleidingen. Daarnaast geeft Kookschool Castricum; digitale maandcursussen en kookshops.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Kookschool Castricum verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Kookschool Castricum, neem dan gerust contact op!

Kookschool Castricum, gevestigd te Heerhugowaard, Gorterlaan 17, 1703 SN (voorheen gevestigd aan De Loet 90, 1902 BL Castricum), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@kookschoolcastricum.nl | 06 215 65 235 |Gorterlaan 17 | 1703 SN | Heerhugowaard| BTW nr. NL001487341B04| K.v.K. Alkmaar: 53927265 | Web: https://www.kookschoolcastricum.nl/

Ton Mulder is de Functionaris Gegevensbescherming van Kookschool Castricum Hij is te bereiken via privacy@kookschoolcastricum.nl

B – Kookschool Castricum verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zoals: Het afhandelen van jouw betaling, verzenden van onze nieuwsbrief, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, je te informeren over (wijzigingen) van onze diensten en producten, je te kunnen informeren over onze opleidingen en cursussen en jouw vragen te beantwoorden, enzovoort.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Het versturen van nieuwsbrieven. Kookschool Castricum stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voor-en achternaam alsmede je e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Kookschool Castricum.2)
 2. Contact opnemen. Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Kookschool Castricum via e-mail of de website voor het stellen van vragen, het inwinnen van informatie, het inschrijven voor een opleiding of cursus. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een de door jouw gewenste dienst aan te kunnen bieden, zoals je NAW-gegevens, e-mailadres, geslacht, gewenste betalingstermijn, bankrekeningnummer, gewenste opleiding of cursus. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch. Lijst met contactgegevens van de klant via een app. 3)
 3. Fysieke inschrijvingen. Kookschool Castricum is een papierloos bedrijf. En bij jouw inschrijving via de website www.kookschoolcastricum.nl voor bijvoorbeeld een koksopleiding, kookshop of cursus worden er aan jou langs digitale weg de volgende gegevens gevraagd: voorletters, roepnaam, meisjesnaam, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, gekozen opleiding, accordering algemene voorwaarden, datum ondertekening en plaatsnaam ondertekening. Deze uitgebreide gegevens dienen ter opmaak van een eventueel te behalen certificaat en ter vervolmaking van de juridische grondslag van de opleidingsovereenkomst. De door kookschool Castricum ontvangen gegevens worden direct gedigitaliseerd en uitsluitend digitaal bewaart.
 4. Geautomatiseerde besluitvorming. Kookschool Castricum neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kookschool Castricum) tussen zit.^)
 5. Delen van persoonsgegevens met derden. Kookschool Castricum verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.7)
 6. Cookies, of vergelijkbare technieken. Kookschool Castricum gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

C – Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@kookschoolcastricum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

D – De gegevens die Kookschool Castricum ontvangt en verwerkt, worden beheerd d.m.v.:

 1. MS OFFICE: De nieuwsbrieven worden verzonden met MS OFFICE/Outlook. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Outlook.
 2. Your Hosting: De e-mail van Kookschool Castricum wordt gehost bij Your Hosting. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Your Hosting.
 3. Opslag: De website en back-ups van de website worden gehost bij Your Hosting. Gegevens die jij achterlaat op de website van Kookschool Castricum zijn op de servers van Your Hosting opgeslagen.
 4. Google Analytics: Kookschool Castricum maakt hiervan gebruik om (ongepersonaliseerde) gegevens te verkrijgen met als doel onze website aantrekkelijk en doelgroep gericht te houden voor al onze bezoekers.

E – Opslagperiode.

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Kookschool Castricum, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Echter, ben je door Kookschool Castricum gecertificeerd als kok of hoger, dan bewaren we jouw certificaatgegevens voor 7 jaar na uitgifte zodat jij bij het per ongeluk in ongerede raken van jouw certificaat, deze alsnog kan opvragen.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven. Jouw e-mailadres en e-mailnaam worden opgeslagen in MS OFFICE/Outlook. De opslag van die gegevens zijn voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@kookschoolcastricum.nl of privacy@kookschoolcastricum.nl. Ook kan je afmelden via onze website.
 2. Contact opnemen. Op het moment dat je contact opneemt met Kookschool Castricum via e-mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

F Beveiliging.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kookschool Castricum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via privacy@kookschoolcastricum.nl.  Kookschool Castricum heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Kookschool Castricum wordt beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Kookschool Castricum. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

G – Rechten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kookschool Castricum en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@kookschoolcastricum.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Kookschool Castricum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

H – Plichten

Kookschool Castricum verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel en jouw belang (bijvoorbeeld opstellen certificaat). Denk hierbij aan het aanbieden van opleidingen en cursussen of producten van Kookschool Castricum via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de opleidingen en cursussen of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Kookschool Castricum de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Kookschool Castricum met andere partijen te delen (bijvoorbeeld: als een horecaondernemer overweegt je in dienst te nemen en bij Kookschool Castricum wil informeren naar je kookontwikkeling en ons inzicht wil verkrijgen of wij jou een geschikte kandidaat vinden voor de functie) dan zal daar eerst jouw schriftelijke toestemming voor worden gevraagd.

Kookschool Castricum behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Kookschool Castricum dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Kookschool Castricum te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op met Kookschool Castricum.

Klik rechts voor een pdf. Privacy Verklaring Kookschool Castricum

Zie Kookschool Castricum ook op FACEBOOKINSTAGRAM en TWITTER.