CRKBO registratie

CRKBO

Tot aan onze wijziging van een fysieke Kookschool naar een moderne digitale kookschool was Kookschool Castricum CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) geregistreerd. 

Het CRKBO en KOOKSCHOOL CASTRICUM

Kookschool Castricum is vrijwillig (én hopelijk tijdelijk) niet meer geregistreerd

Maar dat zijn wij nu niet meer en de reden is daarvoor is een heel eenvoudige, maar een naar ons inziens achterhaalde reden: namelijk. . .

Met onze nieuwe, meer inzichtelijke en nog leerzamere werkwijze heeft Kookschool Castricum geen direct c.q. rechtstreeks contact met cursisten. 

Nou. . .dat is alles, dat is de enige reden! Zou Kookschool Castricum gekozen hebben voor online les via bijvoorbeeld Zoom of Teams, dan zou de registratie wél behouden zijn. Dus als je digitaal naar ons kijkt en luistert én we kunnen je naam noemen “Hoi Piet en Marjan, leuk dat jullie kijken” dan wél. En anders niet.

Maar ja, omdat wij het belangrijker vinden om trouw te zijn aan onze doelstelling om jou nog veel beter dan voorheen van dienst te zijn én omdat wij méér willen, moderner willen en aan jou nog veel beter les willen geven dan überhaupt fysiek of online mogelijk is (en dus: een Kookschool Castricum 2.0 invoeren) , voldoen we niet meer aan de (in onze ogen behoorlijk ouderwetse overheids-) richtlijnen waaraan het CRKBO zich moet houden.

Tja…Overheid? . . .Groningen…toeslagen…enzovoort…ach . . de logge overheid loopt nou eenmaal altijd achter de feiten aan, Toch? Maar een alerte privé school zoals Kookschool Castricum is, loopt nooit achter de feiten aan en omarmt juist de toekomst en wijst daarmee mede de weg die de overheid later gaat bewandelen. De tijd zal het leren!

Maar. . .dat alles doet overigens niets af van de kwaliteit van Kookschool Castricum! Integendeel!  Want wij voldoen nog altijd aan alle 59 van de 60 eisen op alle onderdelen: betrouwbaarheidsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, redelijkheidbeginsel en het kenbaarheidbeginsel. Doch slechts niet meer aan slechts één vereiste: rechtstreeks verbaal contact cursisten hebben. Dus na 8 jaar hebben wij vrijwillig afscheid genomen van het CRKBO.

Wat wij ervan vinden? Welnu, eigenlijk vinden wij dat we een CRKBO PLUS registratie verdienen. Want wat is nou het doel van onderwijs? Juist. .. heel goed les geven zodat mensen in de maatschappij verder komen. Maar omdat wij op enig moment inzagen dat wij (althans generaal gezien) het onderwijs in Nederland in veel gevallen sterk verouderd vonden en bovendien bemerkte dat ons eigen onderwijs eveneens gestoeld was op datgene wat vroeger oh zo gewoon was (en dus inmiddels óók behoorlijk voor verbetering vatbaar was). Werd het ‘Time to change’.

Het roer gaat om bij Kookschool Castricum

Kookschool Castricum vaart een andere koers

Zodoende hebben wij besloten om het roer definitief om te gooien en optimaal gebruik te gaan maken van de huidige moderne technieken om voortaan veel beter kook onderwijs te geven. Met daarnaast de opdracht om het voor iedereen betaalbaar te maken. Want in tijden met inkoopinflatie en verstikkende energieprijzen wordt het kookonderwijs voor veel mensen onbetaalbaar en daardoor komen zij niet verder in de maatschappij. De horeca zit bijvoorbeeld te springen om koks. 

Bovendien is onze nieuwe wijze van lesgeven ook nog eens heel goed voor het klimaat. Niemand hoeft immers meer naar school te komen want wij komen voortaan digitaal naar jou en dat ook nog op het moment dat het jou past. Er zijn dus uitsluitend plussen te vermelden t.o.v. de oude situatie. We hopen dus dat het CRKBO t.z.t. andere/ruimere/verbeterde richtlijnen van de overheid verkrijgt. Zodat Kookschool Castricum weer geregistreerd wordt (want dat scheelt jou 21% BTW voor onze opleidingen Koken op Koksniveau en Zelfstandig Koken op Chefsniveau).

Vinden wij het erg? Nee, helemaal niet. We vinden het slechts jammer dat een verbeterde manier van onderwijs geven (nog) niet (h)erkend wordt. 

Als jij maar weet dat je met Kookschool Castricum een uitstekende keuze maakt!

flavicon van Kookschool Castricum

Zie Kookschool Castricum ook op:

facebook logo instagram logo logo X, voorheen twitter