DISCLAIMER

DISCLAIMER

De op deze website getoonde informatie wordt door Kookschool Castricum met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Kookschool Castricum verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Kookschool Castricum worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Kookschool Castricum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Kookschool Castricum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Kookschool Castricum alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Kookschool Castricum niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Kookschool Castricum worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Kookschool Castricum uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Kookschool Castricum worden onderhouden, wordt afgewezen.

Zie Kookschool Castricum ook op FACEBOOKINSTAGRAM en TWITTER.