KLACHTEN

HEB JE EEN KLACHT?

Leuk vinden wij dat niet maar we gaan er alles aan doen om je klacht op constructieve wijze af te handelen.

Hieronder lees je hoe Kookschool Castricum met klachten omgaat.

 

 

Als je een klacht hebt dan breng je Kookschool Castricum daarvan schriftelijk op de hoogte. Dat kan per brief of per e-mail.

De brief adresseer je aan: Kookschool Castricum t.a.v. Dhr. T. Mulder, Gorterlaan 17, 1703 SN, HEERHUGOWAARD

Een e-mail kan je sturen naar info@kookschoolcastricum.nl.

Na goede ontvangst van jouw brief of e-mail door Kookschool Castricum zal Kookschool Castricum je onmiddellijk de goede ontvangst ervan bevestigen er voor zorg dragen dat e.e.a. zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord wordt, tenzij de klacht van dien aard is dat er nader onderzoek gedaan moet worden c.q. de hulp van derden moet worden ingeroepen en in dat geval zal Kookschool Castricum dan aan jou binnen 14 dagen een bericht geven waarin een indicatie vermeld staat binnen welke periode (uiteraard binnen een redelijke termijn maar mede bepaald door de eventuele benodigde afwikkelingstijd van derden) een antwoord c.q. afwikkeling verwacht kan worden.

Het kan echter voorkomen dat jij een klacht verzend binnen een officieel erkende schoolvakantie (regio noord). Kookschool Castricum is tijdens erkende schoolvakanties gesloten en In dat geval gaat de antwoordtermijn van 14 dagen in tegelijk met de eerste dag na de laatste dag van de desbetreffende schoolvakantie.

Wat je voorts moet weten is dat:  Klachten worden door Kookschool Castricum geregistreerd en voor de duur van de procedure c.q. vastgestelde termijnen tot 2 jaar bewaart wordt. En natuurlijk worden klachten door Kookschool Castricum vertrouwelijk behandeld.

Mocht de klacht van dien aard zijn dat er door derden een oordeel gesteld moet worden dan is het goed om te weten dat: De verhouding tussen de klant en Kookschool Castricum worden beheerst door Nederlands recht en dat er beroepsmogelijkheid is via gecertificeerdemediators.nl.

Mochten we er dan samen onverhoopt nog niet uitkomen dan zal uitsluitend de rechter te Alkmaar bevoegd zijn om van enig geschil tussen de klant en Kookschool Castricum kennis te nemen.

Het oordeel van de rechter te Alkmaar is voor Kookschool Castricum bindend en de eventuele consequenties worden door Kookschool Castricum onverwijld uitgevoerd hetwelk natuurlijk dan ook van jou verwacht wordt.

Uiteraard zullen wij altijd proberen een klacht op prettige wijze af te handelen, dat is goed voor jou en voor ons, want wij geven liever les. Dat is waar wij voor staan.

Je weet: Heb je een klacht, vertel het ons. Ben je tevreden, vertel het anderen!

klacht en afhandeling

Zie Kookschool Castricum ook op FACEBOOKINSTAGRAM en TWITTER.