VIDEO CURSUSSEN

 

DEZE PAGINA WERD IN APRIL JL. GEMAAKT VOOR ONZE CURSISTEN DIE DOOR DE CORONACRISIS ZO PLOTSELING ONDERBROKEN WERDEN IN HUN OPLEIDINGEN. HET BETREFT DE CURSUSSEN:

KOKEN OP KOKSNIVEAU EN ZELFSTANDIG KOKEN OP CHEFSNIVEAU

OM HEN TIJDENS DE CORONACRISIS ZOVEEL MOGELIJK VAN DIENST TE ZIJN GAVEN WIJ DE CURSUSSEN DAAROM TIJDELIJK LANGS DIGITALE WEG.

OP 16 JUNI JL. GING KOOKSCHOOL CASTRICUM WEER NORMAAL VAN START.

DEZE PAGINA VERVALT IN AUGUSTUS.

——————————————————————————————————————-KLIK HIERONDER OP JOUW CURSUS EN VUL HET – VIA E-MAIL ONTVANGEN – WACHTWOORD IN OM JOUW CURSUS TE KUNNEN VERVOLGEN.

Groep MAAV – ZKC (niet meer bereikbaar, periode verstreken)

Groep DIMI – ZKC (niet meer bereikbaar, periode verstreken)

Groep DIAV – KOK (niet meer bereikbaar, periode verstreken)

Groep WOMI – KOK

Groep WOAV – KOK

Groep DOMI – KOK

Groep DOAV – KOK (niet meer bereikbaar, periode verstreken)