KOOKAGENDA 2023

Onze KOOKAGENDA voor 2022 was afgelopen jaar heel anders dan anders, want. . . 

Het zag (en ziet) er niet naar uit dat de wereld spoedig verlost is van corona en dus evenmin van bijkomstige lockdowns en/of veelvuldig ziekteverzuim van cursisten (ook de griep doet weer haar best na 2 jaar afwezigheid). En dat betekent dat Kookschool Castricum mogelijk vaker te maken kan krijgen met eventuele onderbroken cursussen. Maar zeer zeker nog met veelvuldig cursistenverzuim, dus met extra inhaallessen enz.  En willen wij dat? NEE! 

Want na totaal 8 maanden totale lockdown (over 2020 en 2021) willen wij niet meer afhankelijk zijn van al die onzekerheden en hebben daarom einde 2021 besloten om van het nadeel definitief een voordeel te gaan maken, dus …


KOOKSCHOOL CASTRICUM GOOIT HET ROER OM EN
GAAT HEEL NEDERLAND LEREN KOKEN!

GROTE VERANDERING BIJ KOOKSCHOOL CASTRICUM VANAF BEGIN 2023
______________________________________________________________________

Maar voordat we je dat uitleggen, eerst nog even wat historie:

In 2011 begon Kookschool Castricum met het verzorgen van kookshops, maandcursussen en koksopleidingen en na een wat aarzelend begin waren deze geweldige cursussen telkenmale al snel volgeboekt. Maar de vraag naar al onze cursussen werd na enige tijd zo groot dat we al snel gedwongen werden om met wachtlijsten te gaan werken.

En de verwerking de wachtlijsten hebben we lange tijd kunnen oplossen door extra
openingstijden in te lassen voor onze topcursussen en door de kookshops en maandcursussen uitsluitend nog in de 2e helft van het jaar massaal achtereen te geven.

Maar eens is die rek eruit en is er gewoonweg geen extra tijd meer voorradig. En zo kon het dus gebeuren dat Kookschool Castricum vanaf 2019 voor het eerst onvoldoende cursustijd kon vrijmaken om alle wachtenden van dat jaar te kunnen bedienen en liepen sindsdien de wachttijden soms tot het volgende jaar op.

Kortom: De vraag werd almaar groter dan dat wij nog aan cursussen konden aanbieden. En daarom gingen wij onszelf begin 2020 de vraag stellen “Hoe lossen we dit op? Meer kookscholen openen? Bepaalde cursussen niet meer geven? Anders?”

Maar die vragen hoefde we onszelf niet langer te stellen toen in maart 2020 de eerste lockdown van drie maanden begon.

Want dat betekende een grondige coronaproof verbouwing met als vervelende gevolg dat er voortaan juist minder mensen tegelijk ontvangen konden worden. Dus de wachtlijsten werden nog veel langer.

En in december 2020 kwamen daar nog eens een avondklok en een extra lange lockdown van vijf maanden bovenop! Onze langlopende topcursussen Koken op Koksniveau en Koken op Chefsniveau werden daardoor voor lange tijd onderbroken (en later voortgezet en afgerond). Onze kookshops en maandcursussen moesten worden uitgesteld.

We zijn natuurlijk enorm trots dat Kookschool Castricum zo gewild is
maar de keerzijde daarvan is wel dat we al vanaf 2019 niet meer geheel aan de vraag kunnen voldoen. En de lockdowns hebben dat helemaal onmogelijk gemaakt. Dat vinden wij natuurlijk enerzijds heel jammer maar dat geeft ons anderzijds een geweldige uitdaging om dat feit voor nu en in de toekomst definitief op te lossen!

En dat gaan we dan ook doen!
Wij gaan de uitdaging aan en gaan onze
werkwijze totaal veranderen!
Het roer gaat 100% om. Time to change!

 

WAT GAAT KOOKSCHOOL CASTRICUM DOEN?
Voortaan gaan wij: HEEL NEDERLAND LEREN KOKEN!!!
En dat gaan wij doen op een nieuwe, andere en nog modernere wijze én bovendien vanaf een andere locatie.


Om deze omvangrijke wijzigingen op goede wijze tot stand te brengen gingen wij vanaf maart 2022 op slot in het voorjaar van 2023 terug te komen met een landelijke dekking voor al onze cursussen.

We starten met de koksopleidingen, later gevolgd in 2023 door de maandcursussen en als laatste met de kookshops.

Natuurlijk begrijpen we het dat je het voor nu jammer zal vinden dat Kookschool Castricum voorlopig geen cursussen geeft. Maar Kookschool Castricum heeft geleerd van het nabije verleden en kiest ervoor om klaar te zijn voor de toekomst. En die is veelbelovend maar het kost beslist enige tijd om e.e.a. te implementeren want we willen dat heel goed uitvoeren.

Wij kijken er echt naar uit om jou op een andere, modernere én op een nog betere wijze te leren koken en houden je daarvan natuurlijk via onze nieuwsbrief op de hoogte!

Hoe we dat precies gaan doen blijft voor nu nog even een verassing en nee, het worden geen live online lessen. Wel wordt het heel leuk, heel leerzaam, heel duidelijk en heel voordelig.

Dank voor het lezen!