CRKBO registratie

Tot aan onze wijziging van een fysieke Kookschool naar digitale Kookschool was Kookschool Castricum CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) geregistreerd. Maar dat zijn wij nu niet meer en de reden is daarvoor is eenvoudig: lees s.v.p. verder

Door onze nieuwe werkwijze heeft Kookschool Castricum geen rechtstreeks contact meer met onze cursisten. Dat is alles, dat is de enige reden. Zou Kookschool Castricum gekozen hebben voor online les via Zoom of Teams, dan zou de registratie wél behouden zijn. Maar ja, omdat wij méér willen, moderner willen en aan jou nog veel beter les willen geven dan überhaupt fysiek of online mogelijk is voldoen we niet meer aan de (in onze ogen tamelijk ouderwetse) richtlijnen waaraan het CRKBO zich moet houden.

Dat doet overigens niets af van de kwaliteit van Kookschool Castricum! Integendeel!  Want wij voldoen nog altijd aan alle 59 van de 60 eisen op alle onderdelen: betrouwbaarheidsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, redelijkheidbeginsel en het kenbaarheidbeginsel. Doch niet meer aan slechts één vereiste: rechtstreeks contact met een cursist hebben.

Wat wij ervan vinden? Welnu, eigenlijk vinden wij dat we een CRKBO PLUS registratie verdienen. Want wat is nou het doel van onderwijs? Juist. .. heel goed les geven zodat mensen in de maatschappij verder komen. Maar omdat wij op enig moment inzagen dat wij (althans generaal gezien) het onderwijs in Nederland in veel gevallen verouderd vonden en bovendien bemerkte dat ons eigen onderwijs eveneens gestoeld was op datgene wat vroeger oh zo gewoon was (en dus inmiddels ook voor verbetering vatbaar was). Werd het ‘Time to change’.

Het roer gaat om bij Kookschool Castricum

Kookschool Castricum vaart een andere koers

Zodoende hebben wij besloten om het roer definitief om te gooien en optimaal gebruik te gaan maken van de huidige moderne technieken om voortaan veel beter kook onderwijs te geven. Met daarnaast de opdracht om het voor iedereen betaalbaar te maken. Want in tijden met inkoopinflatie en verstikkende energieprijzen wordt het kookonderwijs voor veel mensen onbetaalbaar en daardoor komen zij niet verder in de maatschappij. De horeca zit bijvoorbeeld te springen om koks. 

Bovendien is onze nieuwe wijze van lesgeven ook nog eens heel goed voor het klimaat. Niemand hoeft immers meer naar school te komen want wij komen voortaan digitaal naar jou en dat ook nog op het moment dat het jou past. Er zijn dus alleen maar plussen te vermelden t.o.v. de oude situatie. We hopen dus dat het CRKBO t.z.t. andere/ruimere richtlijnen van de overheid verkrijgt. Zodat Kookschool Castricum weer geregistreerd is.

Vinden wij het erg? Nee, helemaal niet. We vinden het slechts jammer dat een betere manier van onderwijs geven (nog) niet (h)erkend wordt. 

Als jij maar weet dat je met Kookschool Castricum een uitstekende keuze maakt!