CRKBO registratie

Kookschool Castricum is CRKBO geregistreerd!

Doordat Kookschool Castricum voldoet aan de kwaliteitscode en dus CRKBO geregistreerd is, weet je zeker dat je met Kookschool Castricum een goede keuze maakt voor het volgen van kookonderwijs!

In het CRKBO register (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) voor instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Kookschool Castricum is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Deze erkenning geldt alleen voor onderwijsinstellingen die aantoonbaar kwaliteit (“de kwaliteitscode”) leveren. Middels intensieve audits, uitgevoerd door CPION, wordt vierjaarlijks uitgebreid getoetst of Kookschool Castricum voldoet (en blijft voldoen) aan de kwaliteitscode voor het beroepsonderwijs.

Aan de hand van de procedurebeschrijvingen en het werkproces wordt in de audit nagegaan of Kookschool Castricum aan alle 60 gestelde eisen voldoet. Daarbij wordt o.a. getoetst op de volgende onderdelen: betrouwbaarheidsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, redelijkheidbeginsel en het kenbaarheidbeginsel.

Daarnaast is het van belang om te weten dat onderwijsinstellingen met een CRKBO-registratie geen BTW hoeven te heffen (vrijstelling van BTW) over hun opleidingen. Daardoor kan Kookschool Castricum haar opleidingen extra attractief aan jou aanbieden!

Meer info over het CRKBO ? <<<KLIK HIER>>>